Poradnia Zdrowia Psychicznego EDUCATIO
ul. Okrąg 8/10 lok. 3, 00-407 Warszawa

REJESTRACJA: 505 68 54 54

Oferujemy

Terapia Poznawczo-Behawioralna
Realizowana przez Naszych psychoterapeutów!

...jest nastawiona na rozwiązywanie bieżących trudności i problemów, krótkoterminowa – obejmuje od kilku do kilkudziesięciu sesji , na ogół jeden raz w tygodniu, ( w przypadku problemów bardzo złożonych i utrwalonych zdarza się, że terapia trwa dłużej ). Terapia oparta na współpracy terapeuty i pacjenta, którzy wspólnie wypracowują optymalny przebieg procesu terapeutycznego.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest jedną ze skutecznych metod postępowania terapeutycznego w różnych zaburzeniach psychicznych. Czasami wystarcza jako jedyna metoda leczenia, a czasem jest uzupełnieniem leczenia farmakologicznego. Psychoterapia poznawczo-behawioralna nie jest tylko jednym z podejść terapeutycznych, za to, którego skuteczność została udokumentowana badaniami klinicznymi. Nastawiona na zmianę myślenia (sfera poznawcza) i zmianę zachowań (sfera behawioralna).