Psycholog dziecięcy

Rodzicu!
Twoje dziecko jest agresywne? Sprawia problemy w domu i w szkole? Ma trudnośi z komunikacją i koncentracją? Nie słucha gdy do niego mówisz? Podejrzewasz, że doświadczyło przemocy lub było molestowane? Zmaga się z nieśmiałością? Mimowolnie się moczy? Ma kłopoty ze snem? W sposób problematyczny reaguje na próby odstawienia smoczka lub butelki? Trudno jest mu się rozstać z rodzicami? Nadmiernie rywalizuje i kłóci się z rodzeństwem? Zachowuje się w sposób niepokojący dla Ciebie?
...może w rodzinie pojawił się kryzys: rozwód, śmierć, choroba bądź inna trudna sytuacja…
Nie zwlekaj i skorzystaj z pomocy psychologa dziecięcego w Poradni Zdrowia Psychicznego EDUCATIO, "krok po kroku" pokiejuje Cię aby uzyskać pożądane zmiany w zachowaniu dziecka. Na konsultacji pytaj o wszystko, nie ma w psychologii pytań i problemów wstydliwych.
Po konsultacji psychologicznej będziesz mógł: zanalizować własne myśli, potrzeby, przekonania względem dziecka, jak również uzyskać większy wgląd w zachowania, emocje,
zwalczać niepożądane zachowania,
w sposób sukcesywny zmniejszać uciążliwe objawy emocjonalne wynikające z napięć pojawiających się w trakcie procesu wychowawczego,
dotrzeć do przyczyn zaistniałych problemów i tym samym trafniej je rozwiązać,
otrzymać wsparcie i cenne wskazówki od doświadczonych psychologów, psychoterapeutów, seksuologów, lekarzy.

Psycholog młodzieży

Okres dojrzewania może być najbardziej burzliwym okresem w życiu człowieka.
Dorastająca osoba, szuka swojej tożsamości, testuje granice, boryka się z brakiem zaufania do dorosłych, przeciwstawia się autorytetom, miewa częste huśtawki nastrojów… zdarza się, że zachowuje się tak jakby chciał/a skrzywdzić nie tylko siebie, ale i innych.
Często pojawjają się pytania: „Kim jestem?”, „Jaki jestem?”, „Czego chcę?”, na które trudno samemu znaleźć odpowiedź.

Poradnia Zdrowia Psychicznego EDUCATIO jest po to by pomóc w tym osobie dorastającej i jego rodzicom.

Oferujemy pomoc młodzieży borykającej się z:
Nieśmiałością, odseparowaniem od grupy rówieśniczej, osamotnieniem, kłopotami w kontaktach z rówieśnikami, lękami (szkolne, strach przed oceną…), obniżonym nastrojem, depresją, negatywizmem, myślami i próbami samobójczymi, bezwartościowością, niezadowoleniem z siebie, swojego wyglądu, osiągnięć, buntem młodzieńczym, problemami z używkami i uzależnieniami, zaburzeniami odżywiania, pierwszymi, czasami trudnymi, przeżyciami miłości i zawodu, konfliktami z rodzicami i inne…

Korzyści z Terapii Psychologicznej/ Młodzieży:
- większy wgląd w siebie i zachowanie,
- poczucie sprawstwa w życiu, odzyskanie wiary we własne siły,
- podniesienie samooceny,
- zainteresowanie się własnym życiem i doświadczanymi trudnościami,
- nauczenie się metod i możliwości rozwiązywania problemów,
- nauka dokonywania wyborów biorąc pod uwagę ich możliwe konsekwencje,
- nauczenie się świadomego działania,
- poprawa relacji z rówieśnikami i rodzicami,
- sukcesywne zmniejszenie uciążliwych objawów emocjonalnych,
- docieranie do przyczyny zaistniałego problemu.

Psycholog dorosłych

Psycholog osób dorosłych skierowany jest dla wszystkich zgłaszających się po pomoc psychologiczną, niezależnie od tego czy nie miały dotychczas żadnego doświadczenia z psychoterapią bądź zastanawiają się nad psychoterapią indywidualną, psychoterapią małżeńską, par, rodzin, udziałem w grupie terapeutycznej, grupie wsparcia bądź grupie interpersonalnej. Szczególnie polecana osobom, które podejrzewają u siebie: zaburzenia na tle lękowym, fobie, ataki paniki, bezsenność, nadmierny stres, depresję, zaburzenia odżywiania(kompulsywne objadanie się, bulimia, anoreksja), uzależnienia -szeroko rozumiane, zespół stresu pourazowego, zaburzenia osobowości, zaburzenia nastroju i inne…
Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest procesem, który ma za zadanie pomóc lepiej zrozumieć siebie i swoje własne problemy. Poczuć, że kieruje się swoim życiem. Psychoterapeuta wspiera w tym zadaniu całym swoim doświadczeniem, wiedzą i postępuje zgodnie z etyką psychologa, zapewniając pacjentowi poczucie bezpieczeństwa i poufności.


Rejestracja:   505 68 54 54
E-mail: poradnia@educatio.pl