Psycholog dziecięcy

Specjalista psychologii dzieci i młodzieży oprócz prywatnej praktyki terapeutycznej pracować też może w placówkach przedszkolnych, szkolnych, opiekuńczo-wychowawczych. Terapeuta doskonale zna podstawy rozwoju emocjonalnego człowieka już od wczesnego dzieciństwa. Zna przemiany rozwojowe zachodzące w poszczególnych fazach rozwojowych. Psycholog dzieci i młodzieży służy nie tylko swoim najmłodszym pacjentom, ale także ich rodzicom. Współpraca z opiekunami ma nieocenione znaczenie dla osiągnięcia pozytywnych skutków działań terapeutycznych.

Im wcześniej po rozpoznaniu problemu rodzice podejmą decyzję o konsultacji ich dziecka z terapeutą, tym lepiej. Nierozwiązane zaburzenia mogą rzutować na cały proces wychowawczy, edukację ucznia, jego rozwój emocjonalny. Terapia pomaga w zwalczaniu agresji lub nieśmiałości, budowaniu poczucia własnej wartości, nawiązywaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami i otoczeniem.

mgr Agnieszka Karpińska
mgr Barbara Wesołowska-Budka

Psycholog

Doraźną pomoc w problemach natury emocjonalnej znajdziecie Państwo w gabinecie psychologa. To specjalista posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe do stawiania diagnoz, orzekania oraz opiniowania w temacie stanu zdrowia psychicznego. Specjalista ten pomaga między innymi w stanach lękowych, wahaniach nastroju, nerwicy, zaburzeniach odżywiania, problemach w relacjach rodzinnych oraz społecznych itp.

Pamiętajmy, że psycholog dorosłych nie doradza bezpośrednio, jak rozwiązać życiowe problemy. Wspólnie z pacjentem analizuje ich podłoże, a następnie wskazuje możliwe kierunki wyjścia z trudnej sytuacji. Co ważne, pacjent musi być świadomy konsekwencji wynikających z poszczególnych wyborów, a następnie sam podjąć decyzję. Kontakt z naszym specjalistą może być pierwszym krokiem na drodze do życiowych zmian.

mgr Barbara Wesołowska-Budka
mgr Monika Skoczylas-Merczyńska
mgr Katarzyna Radgowska
mgr Tomasz Łukomski
mgr Lidia Flis
mgr Agnieszka Karpińska